schody o konstrukcji drewnianej z kutymi tralkami w balustradzie

schody o konstrukcji drewnianej z kutymi tralkami w balustradzie