deski o nieregularnym kształkie w balustradzie w schodach drewnianych

deski o nieregularnym kształkie w balustradzie w schodach drewnianych