/ Porady i inspiracje

Konstrukcje schodów

Aby przybliżyć Państwu tematykę schodów chcemy przedstawić główny podział konstrukcji nośnej schodów.

Nie rozpatrując podziałów szczegółowych dla poniższych grup, ani odmian, podział główny jest następujący:

  • konstrukcja policzkowa,
  • konstrukcja modułowa,
  • konstrukcja wspornikowa.

Konstrukcja policzkowa

konstrukcja schodów policzkowych

Główny element nośny tworzą dwie solidne belki pomiędzy którymi montowane są stopnie. Grubość belek wynosi kilka centymetrów i jest zależna od sposobu montażu stopni.

W zależności od szczegółowego rodzaju konstrukcji (policzkowa, osiodłana, sztycowa) stopnie osadzone są we wpustach wyfrezowanych w policzkach, są nasadzane, bądź mocowane za pomocą pionowych bolców.

Wszędzie tam, gdzie specyficznych kształt schodów obniża nośność, stosuje się dodatkowe wsporniki, np. słupy pośrednie w balustradzie aby wzmocnić konstrukcję.

Najczęściej wybierany rodzaj konstrukcji to schody policzkowe z wpuszczanymi stopniami bądź schody osiodłane ze stopniami nakładanymi w wycięte w policzkach zęby.

Największą modyfikacją konstrukcji schodów policzkowych stanowią schody policzkowo-sztycowe (policzkowo-bolcowe). Ze względu na swój odważny wygląd znajduje najmniejszą grupę zwolenników. W schodach sztycowych belka policzkowa znajduje się  tylko od zewnętrznej strony schodów (na ścianie). Od strony bardziej wyeksponowanej brak policzka, zamiast którego zamontowana jest balustrada, pełniąca funkcję elementu nośnego. Stopnie podwieszone są do poręczy za pośrednictwem szeregu gęsto rozmieszczonych tralek.

Konstrukcja modułowa

konstrukcja schodów modułowych

To znacznie zmodyfikowane rozwinięcie konstrukcji wspornikowej. Nie posiada typowych elementów konstrukcyjnych jakimi są belki nośne czy policzki.

Schody stanowią jednolity element składający się w większej liczby mniejszych modułów, którymi są stopnie.

Stopnie połączone są ze sobą oraz dodatkowo mocowane do ścian lub pionowych słupów (w przypadku modułowych schodów krętych) za pomocą specjalnych metalowych wsporników.

Odmianą schodów modułowych są bardzo modne obecnie schody dywanowe zbudowane wyłącznie ze stopni i podstopnic mających identyczny wygląd i grubość.

Konstrukcja wspornikowa

konstrukcja schodów wspornikowych

Cechą charakterystyczną budowy schodów wspornikowych jest jednostronne zamocowanie każdego stopnia do belki w ścianie (konstrukcja prosta) lub do umieszczonego centralnie słupa w konstrukcji krętej.

W konstrukcji prostej żelbetowe belki zamontowane są w ścianie budynku i są niewidoczne.

W przypadku schodów kręconych elementem nośnym jest słup zamocowany w osi spirali schodów, pełniący jednocześnie role dekoracyjną.

Stopnie mocowane są do ściany za pomocą wsporników bądź prefabrykowanych elementów żelbetowych.

Ze względu na swój bardzo nowoczesny wygląd, często stosuje się pojedyncze stopnie, co sprawia wrażenie jakby wisiały w powietrzu. Dodatkowego splendoru nadaje wykończenie balustrady szkłem.

Zobacz także