zakończenie słupka schodów bielonych metalową kulą

zakończenie słupka schodów bielonych metalową kulą